بررسی ساختار TOEFL و IELTS

ساختار و اسکلت آزمون های تافل و آیلتس

مهارت صحبت کردن (Speaking) :

 

در حالی که هر دوی این تست ها مهارت صحبت کردن را می سنجند، آزمون speaking آیلتس بصورت رو در رو با متقاضی گرفته می شود. در امتحان تافل، شما به 6 سوال از طریق میکروفون پاسخ می دهید که پاسخ هایتان ضبط شده و سپس به گروهی متشکل از 6 استاد جهت بررسی و ارزش گذاری فرستاده می شود، اما نمره ی speaking آیلتس شما توسط  یک استاد تعیین می شود. تست  speaking آیلتس بین 11 تا 14 دقیقه زمان می گیرد و صرفا همان روز، همراه با مهارت های دیگر سنجیده نمی شود و برای این امتحان لازم است وقتی دیگر مراجعه کنید. از آن سو این مهارت در تافل حدود 20 دقیقه به طول می انجامد و همواره با سایر مهارت ها در یک روز انجام می شود.

با اینکه در امتحان آیلتس صحبت کردن با لهجه های متفاوت مجاز است، امتحان تافل فقط مختص لهجه ی آمریکایی است. (American English)

 

مهارت نوشتاری (Writing) :

 

بخش نوشتاری امتحان تافل باید توسط کامپیوتر و به صورت تایپی صورت گیرد ولی بخش نوشتاری امتحان آیلتس روی کاغذ انجام می شود. بخش نوشتاری تافل از شما می خواهد تا 2 نوع متن بنویسید که اولین متن نوشتن یک پاراگراف که شامل 300 الی 350 کلمه باشد و برای دومین متن باید از قسمتی از یک نوشته و سخنرانی یادداشت برداری کنید و از یادداشت های خود برای نوشتن متنی 150 الی 225 کلمه ای استفاده کنید.

writing آیلتس هم دو بخش دارد که اولین بخش آن از شما می خواهد تا داده های موجود در نمودار ها یا جدول ها را خلاصه کنید یا شرح دهید و در بخش دوم شما می بایست 200 الی 250 کلمه به معقوله ای که از شما نظر، بحث و یا طرز بیان خاصی می خواهد، پاسخ دهید.

 

مهارت خواندن (Reading) :

 

امتحان خوانش برای هر دو تست تقریبا یکسان است: آزمون reading تافل متشکل از سه - پنج قسمت متن است که 20 دقیقه برای تکمیل کردن آن ها زمان دارید. هر کدام از این متن ها، از بخش های آکادمیک انتخاب شده اند که شما مایلید در کلاس درس با آنها مواجه شوید. همچنین شما باید به یک سری سوال چند گزینه ای پاسخ دهید تا میزان درک تان از متن معین گردد.

امتحان خوانش آیلتس دارای 3 بخش است :که هر بخش به مانند تافل 20 دقیقه زمان دارد، با این تفاوت که تنوع سوالات بیشتر است و می تواند سوالات جای خالی هم شامل شود. طراحی سوالات به نحوی است تا میزان فهم و درک شما از دیدگاه های استفاده از زبان، تفکرات و سبک های موجود در متن را در یابند.

 

مهارت شنیداری (Listening) :

این دو تست در بخش شنیداری با یکدیگر تفاوت اساسی دارند. امتحان listening تافل بین 40 الی 60 دقیقه زمان نیاز دارد و شما را به شنیدن سخنرانی های اساتید دانشگاه یا بحث های درون محوطه دانشگاه دعوت می کند. شما باید در حین شنیدن، یادداشت بردارید و همچنین پس از شنیدن نوار ضبط شده به یک سری از سوالات چهار گزینه ای پاسخ بدهید. 

در امتحان آیلتس، متقاضیان می توانند در حین شنیدن به listening، به سوالات پاسخ دهند و باید به چندین سوال مختلف و تمارینی که به اندازه های مختلف کوتاه و بلند طراحی شده جواب دهند.

نمره دهی:

مهارت صحبت کردن و نوشتاری تافل بر اساس عملکرد کلی آنها ارزش گذاری می شود که شامل دامنه ی لغات، شیوه ی نگارش و دستور زبان می باشد. معیار این مهارت ها در آیلتس نمرات جداگانه ی هر فرد است، مثل استفاده از منطق در نوشتار، انسجام معنایی، دستور زبان و همچنین تسلط و روان بودن است. برای مثال، مقاله ای با روند منطقی اتفاقات ولی با دستور زبان ضعیف در امتحان تافل نمره ی بالاتری خواهد گرفت، در حالی که مقاله ای با لغات و دستور زبان قوی و خوب که در بیان ایده ها ضعیف عمل کرده باشد توسط معیارهای آیلتس قابل قبول تر است.

آیلتس توسط سیستمی با نمرات 1 الی 9 ارزش گذاری می شود که نمره ی کل شما همان میانگین نمرات هر یک از مهارت های شماست. نمره ی کل شما به نزدیکترین عدد رندی که مایل باشد محسوب می شود (مثلا اگر نمره ی شما 6.25 باشد، نمره ی 6.5 لحاظ می گردد.) آزمون تافل هم از 120 نمره سنجیده می شود.

 

 

هدف ما آموزش به همراه لذت شما زبان آموزان است.