فرودگاه با کوکی مکالمه موقعیتی

? سلاام? من اومدم❕
▫️سلام کوکی خوش اومدی منتظرت بودم خیلی.
? بزن بریم پس❕

توی تاکسی نشسته بودم و به بلیت نگاه می‌کردم. باورم نمی‌شد دارم به آرزوهام نزدیک میشم? 
ده دقیقه بیشتر تا فرودگاه بین المللی هیترو راه نبود ولی نمیدونم چرا نمی گذشت.
?We must drive to the international airport in ten minutes
به فرودگاه که رسیدم پرسیدم ترمینال B کدوم قسمته؟
?Do you know where Terminal B is?

? به محض ورود به ترمینال به سمت اطلاعات front desk رفتم.
روز بخیر. پرواز من به سمت تورنتوه، کدوم سمت باید برم؟ 
 ▪️با کدوم ایرلاین Airline ؟ 
? BRITISH AIRWAYS 
 ▪️تشریف ببرید سالن پایین، اونجا راهنماییتون می‌کنن.

? رفتم پایین با یک صف BOARDING PASS بلند بالا روبرو شدم.
✅ پاسپورتم رو چک کردن
?May I have your passport, please?
✅ چمدونم رو هم تحویل دادم و کارت پرواز boarding pass رو گرفتم.
? دیگه داشتم بال در میاوردم و به سمت سالن انتظار پرواز می کردم?‍?
?Flight TM121 has been delayed.
 اوه❗پروازم تاخیرداشت.
هدفونم رو گذاشتم ? از استرس سرگیجه گرفته بودم یک ساعتی معطل شدم تا اینکه شماره پروازم را خوندن.
?This is the final call for flight TM121 to Toronto

سوار هواپیما که شدم سرگیجه ام Airsick بیشتر شد. به مهماندار گفتم میشه من روی صندلی کنار پنجره Window seat نشینم ؟
▪️بله حتما❕ بفرمایید اینجا. لطفا چمدان دستیتون Hand luggage رو بگذارید داخل قفسه بالا سر Overhead compartment.
? کاپیتان خودش رو معرفی کرد وخوش آمد گفت. مهماندارها هم Flight attendants  شروع به توضیح دادن نکات ایمنی کردن
?️بعد از بلند شدن هواپیما take off دوباره هدفونم رو گذاشتم. چشمم گرم شد و خوابم برد. هواپیما در حال فرود آمدن land بود که بیدار شدم. 

? این هم از ماجراهای فرودگاه
▫️دمت گرم❗ سرگیجه ت خوب شد؟
? آره بابا، وقتی بیدار شدم خوب شده بود.
▫️کوکی یعنی منم از پسش برمیام؟!
? آره رفیق❕ حسابی تمرین کن سوال هم داشتی از من بپرس? خیالت راحت!
? راستی فردا هم می‌ریم هتل، باهام بیاها ❤️