رستوران با کوکی مکالمه محور

س کوکی کجا موند⁉️ 
🍪 می‌بینم یکی منتظره منه🙃
▫️سلام کوکی😍 آره خیلی منتظرت بودم. سریع شروع کن بقیه ش رو برام تعریف کن. خیلی وقت ندارم❕ 
🍪 باشه، باشه، بریم❕

فردا صبحش تو خواب ناز بودم که تلفن اتاقم زنگ زد بله ساعت 7 بود و طبق قرار منو بیدار کردن. 
☕ یک قهوه سفارش دادم و شروع  کردم به دیدن فیلم مکالمه تا یک بار دیگه برام دوره بشه🗨️
صدای قارو قور شکمم در اومد، اوه❕ ظهر شده بود، خیلی گرسنه م بود.
💬So hungry I could "eat a horse"
آماده شدم و قدم زنان به سمت رستوران راه افتادم خیلی نزدیک بود و فوق العاده شیک❕ یه قاشق چنگال هایی داشت🍽️
💬Check out the cutlery! Everything is so luxurious here.
▪️گارسون خوش آمد گفت🤵‍♂
میتونم مِنو را ببینم؟
 💬May I see the menu/dessert menu/wine list? 
▪️بله، حتما، بفرمایید❕
 می خواهید اول براتون یک نوشیدنی بیارم؟
💬Can I start you off with a drink?
🍪 نه ممنون،  یک غذای محلی Cuisine انتخاب کردم و سفارش دادم😋
▪️سوپ برای پیش غذا میل دارید؟
💬We had soup as an appetizer, it was delicious.
🍪 بله، ممنون😊
▪️دسر چطور؟
🍪 دسر شکلاتی، لطفا🍰
💬A dessert of chocolate cake would be perfect right now❗
🍪 سوپ رو سریع آوردن، بوش آدم رو دیونه میکرد amazing aroma بود ولی مزه اش 🤦‍♂️ رو نگم، بی مزه Bland 😶
مجبور شدم کلی فلفل بزنم بهش🌶️ غذای اصلی  Main course  خیلی خوشمزه بود.  جات خالی تا خرخره خوردم. 
دسر رو که آوردن دیگه جا نداشتم❗
💬I’m afraid I didn’t save any room for dessert.
غذا عالی بود👌
💬I really enjoyed it❕

🍪 اینم از ماجرای رستوران🍱 سوالی نداری؟
▫️دلم می‌خواد منم غذای محلی رو امتحان کنم.
🍪 حتما اینکار رو بکن، فقط زیاده روی نکن مثل من❗
▫️چطور؟ چی شد مگه⁉️
🍪 تعریف می کنم برات، الان باید برم، فعلا خدافظ👋🏻
▫️خدافظ کوکی👋🏻 زودی برگرد❕
🍪 برمیگردم، زود زود، خیالت راحت❤️
فردا هم یه سری به بیمارستان میزنیم🏥