رستوران با کوکی مکالمه محور

س کوکی کجا موند⁉️ 
? می‌بینم یکی منتظره منه?
▫️سلام کوکی? آره خیلی منتظرت بودم. سریع شروع کن بقیه ش رو برام تعریف کن. خیلی وقت ندارم❕ 
? باشه، باشه، بریم❕

فردا صبحش تو خواب ناز بودم که تلفن اتاقم زنگ زد بله ساعت 7 بود و طبق قرار منو بیدار کردن. 
☕ یک قهوه سفارش دادم و شروع  کردم به دیدن فیلم مکالمه تا یک بار دیگه برام دوره بشه?️
صدای قارو قور شکمم در اومد، اوه❕ ظهر شده بود، خیلی گرسنه م بود.
?So hungry I could "eat a horse"
آماده شدم و قدم زنان به سمت رستوران راه افتادم خیلی نزدیک بود و فوق العاده شیک❕ یه قاشق چنگال هایی داشت?️
?Check out the cutlery! Everything is so luxurious here.
▪️گارسون خوش آمد گفت?‍♂
میتونم مِنو را ببینم؟
 ?May I see the menu/dessert menu/wine list? 
▪️بله، حتما، بفرمایید❕
 می خواهید اول براتون یک نوشیدنی بیارم؟
?Can I start you off with a drink?
? نه ممنون،  یک غذای محلی Cuisine انتخاب کردم و سفارش دادم?
▪️سوپ برای پیش غذا میل دارید؟
?We had soup as an appetizer, it was delicious.
? بله، ممنون?
▪️دسر چطور؟
? دسر شکلاتی، لطفا?
?A dessert of chocolate cake would be perfect right now❗
? سوپ رو سریع آوردن، بوش آدم رو دیونه میکرد amazing aroma بود ولی مزه اش ?‍♂️ رو نگم، بی مزه Bland ?
مجبور شدم کلی فلفل بزنم بهش?️ غذای اصلی  Main course  خیلی خوشمزه بود.  جات خالی تا خرخره خوردم. 
دسر رو که آوردن دیگه جا نداشتم❗
?I’m afraid I didn’t save any room for dessert.
غذا عالی بود?
?I really enjoyed it❕

? اینم از ماجرای رستوران? سوالی نداری؟
▫️دلم می‌خواد منم غذای محلی رو امتحان کنم.
? حتما اینکار رو بکن، فقط زیاده روی نکن مثل من❗
▫️چطور؟ چی شد مگه⁉️
? تعریف می کنم برات، الان باید برم، فعلا خدافظ??
▫️خدافظ کوکی?? زودی برگرد❕
? برمیگردم، زود زود، خیالت راحت❤️
فردا هم یه سری به بیمارستان میزنیم?