مصاحبه کاری با کوکی مکالمه محور

🍪 کوکی وارد می شود😎 
▫️سلام کوکی😍خوش اومدی❕
🍪 مرسی رفیق، کجا بودیم⁉️ 
▫️مصاحبه شغلی. 
🍪 آهان، روز موعود رسید❕
نمیدونی چقدر استرس داشتم برای مصاحبه😧
💬 I'm worried about my interview
خیلی رسمی و اتوکشیده لباس پوشیدم و با تاکسی رفتم سمت شرکت ..
پیش به سوی نردبان ترقی🪜
💬Move up the ladder
تو آسانسور رو به آینه با خودم تکرار میکردم🪞
🏁 دیگه تموم می شه حقوق بخور نمیر paid peanuts
دیگه مجبور نیستی شب و روز کار کنی
💬Burn the candle at both ends 
و
 جون بکنی To sweat blood💬
💯 تمام تلاشت رو بکن
 💬To bring your 'A' game
تو می تونی💪🏻

وارد دفتر که شدم، خانم منشی برگه ای بهم داد و ازم خواست که پُرش کنم.
 💬Fill this form, please
▫️چی بود سوالهاش؟
🍪 بیشتر درباره توانایی و مهارتهای فردی پرسیده بود..
▫️جدی ⁉️
🍪 آره، منم دیگه سنگ تموم گذاشتم 
و
 هی از خودم تعریف کردم😎
نوشتم 
✔️ خیلی منظم و متمرکزم
✔️ خیلی خلاق و وقت شناس⌚
 ✔️ پر از ایده م 
و
✔️ کلی به همکارام انگیزه میدم
 و
✔️ حواسم به مخارج هم هست و ...
💬I am very organised and extremely focused.
I am really good at showing initiative/presenting information/problem-solving/controlling budgets/achieving objectives/motivating colleagues/meeting deadlines/creating ideas❗

▫️اووه، همه اینا رو نوشتی❔
🍪 آره، چرا ننویسم⁉️ اینجا که نباید شکست نفسی کرد❗
▫️دمت گرم واقعا❕
🍪 تازه قسمت جذابش مونده❗
▫️چی شد❔
🍪 نوبتم شد و رفتم داخل دفتر رئیس، نگاهی به برگه انداخت و نگاهی به من🧐
بعدش سریع پرسید❔
▪️شرکت ما رو در پنج سال آینده در چه جایگاهی می بینی❔
💬Where do you see the company in 5 years?
🤓 منم سینه ای صاف کردم و شروع کردم به سخنرانی🎙️
▪️رئیس گفت شما شناخت خوبی نسبت به شغل دارید😊
💬I think you have a pretty good understanding of the job.
🍪 منم قند تو دلم آب شد: "پسندید مرا"😀
▫️حسابی رو دور شانس بودی پس❔
🍪 شانس کجا بود❗ اون رزومه CV و توصیه نامه هایی Reference که من فرستاده بودم کار خودشون را کرده بودن❕
▫️استخدام شدی بسلامتی؟
🍪 بله❕ 
💬I'm hired! I got the job!

فقط قرار شد یه تاییدیه از مدرکم بگیرم که باید بخاطرش یه دوره کوتاه تو دانشگاه بگذرونم👨‍🎓
▫️خوش بحالت❕
🍪 تو هم می تونی رفیق❗ خیالت راحت♥️
فعلا من برم، میام برات دانشگاه رو هم تعریف می کنم.👋🏻