مصاحبه کاری با کوکی مکالمه محور

? کوکی وارد می شود? 
▫️سلام کوکی?خوش اومدی❕
? مرسی رفیق، کجا بودیم⁉️ 
▫️مصاحبه شغلی. 
? آهان، روز موعود رسید❕
نمیدونی چقدر استرس داشتم برای مصاحبه?
? I'm worried about my interview
خیلی رسمی و اتوکشیده لباس پوشیدم و با تاکسی رفتم سمت شرکت ..
پیش به سوی نردبان ترقی?
?Move up the ladder
تو آسانسور رو به آینه با خودم تکرار میکردم?
? دیگه تموم می شه حقوق بخور نمیر paid peanuts
دیگه مجبور نیستی شب و روز کار کنی
?Burn the candle at both ends 
و
 جون بکنی To sweat blood?
? تمام تلاشت رو بکن
 ?To bring your 'A' game
تو می تونی??

وارد دفتر که شدم، خانم منشی برگه ای بهم داد و ازم خواست که پُرش کنم.
 ?Fill this form, please
▫️چی بود سوالهاش؟
? بیشتر درباره توانایی و مهارتهای فردی پرسیده بود..
▫️جدی ⁉️
? آره، منم دیگه سنگ تموم گذاشتم 
و
 هی از خودم تعریف کردم?
نوشتم 
✔️ خیلی منظم و متمرکزم
✔️ خیلی خلاق و وقت شناس⌚
 ✔️ پر از ایده م 
و
✔️ کلی به همکارام انگیزه میدم
 و
✔️ حواسم به مخارج هم هست و ...
?I am very organised and extremely focused.
I am really good at showing initiative/presenting information/problem-solving/controlling budgets/achieving objectives/motivating colleagues/meeting deadlines/creating ideas❗

▫️اووه، همه اینا رو نوشتی❔
? آره، چرا ننویسم⁉️ اینجا که نباید شکست نفسی کرد❗
▫️دمت گرم واقعا❕
? تازه قسمت جذابش مونده❗
▫️چی شد❔
? نوبتم شد و رفتم داخل دفتر رئیس، نگاهی به برگه انداخت و نگاهی به من?
بعدش سریع پرسید❔
▪️شرکت ما رو در پنج سال آینده در چه جایگاهی می بینی❔
?Where do you see the company in 5 years?
? منم سینه ای صاف کردم و شروع کردم به سخنرانی?️
▪️رئیس گفت شما شناخت خوبی نسبت به شغل دارید?
?I think you have a pretty good understanding of the job.
? منم قند تو دلم آب شد: "پسندید مرا"?
▫️حسابی رو دور شانس بودی پس❔
? شانس کجا بود❗ اون رزومه CV و توصیه نامه هایی Reference که من فرستاده بودم کار خودشون را کرده بودن❕
▫️استخدام شدی بسلامتی؟
? بله❕ 
?I'm hired! I got the job!

فقط قرار شد یه تاییدیه از مدرکم بگیرم که باید بخاطرش یه دوره کوتاه تو دانشگاه بگذرونم?‍?
▫️خوش بحالت❕
? تو هم می تونی رفیق❗ خیالت راحت♥️
فعلا من برم، میام برات دانشگاه رو هم تعریف می کنم.??