استفاده حرفه ای از دیکشنری

 

اگر دقت کرده باشید و پست ها و استوری های ما را دنبال کرده باشید، می‌دانید که چند نکته اساسی و مهم وجود دارد که من روی آن ها تاکید زیادی دارم.

بیایید یک بار دیگر این نکته ها را مرور کنیم.

 

۱حفظ معانی دلیل بر بلد بودن آن ها نیست.

اگر این چنین فکر می‌کنید، باید بگویم در اشتباه هستیدشما در اصل فقط یک معنی را حفظ کرده اید اما یادگیری لایه های عمیق تری دارد که باید به آنها توجه کرداول از همه، یک کلمه به تنهایی معنایی ندارد و فقط در شرایطی معنا می‌گیرد که کنار دیگر لغات قرار داشته باشدبه این هم نشینی لغات،کالوکیشن گفته می‌شود.‌‌ برای مثال ما در کنار غذا از کلمه بیرون بر استفاده می‌کنیم، نه خارج بربا این که این دو لغت از معانی یکسانی برخوردارند، غذابا بیرون بر کالوکیشن سازی می‌کندپس لازمه هم نشین های لغات رو یادبگیرید

 

۲اغلب کلمات بیش از یک معنی دارند.

همانطور که می‌دانید، بعضی لغاتاکثر لغاتبیش از یک معنی دارنداگر شما تنها یک معنی آن را حفظ کنید، در ترجمه متن ها و فهم جملات، دچاراشتباه و مشکل می‌شوید.

 

۳_ از حرف اضافه ها غافل نشوید

یادگیری لغات همراه با حرف اضافه ها بسیار مهم استبرای مثال ما در زبان فارسی، از ترکیب متفاوت با استفاده می‌کنیم اما همین ترکیب در زبانانگلیسی می شود،  different from نه different with. پس لازم حرف اضافه مربوط به هر لغت را یاد بگیرید.

 

۴هر کلمه چه نقشی دارد؟ 

گاهی یک لغت، نقش های متفاوتی را در جمله ایفا می‌کندپس لازم است نقش لغات را در جملات درک کنیمبرای مثال واژه water در نقش اسم، معنی آبمی‌گیرد اما در نقش فعل، معنی آب دادن می‌دهدلازم است تمام این نکات را در ارتباط با لغات یاد بگیریم.

 

۵حواستان باشد از چه لغتی در چه زمانی استفاده می‌کنید.

نکته بعدی حالت بیان لغات استاینکه شما بدانید در جمله شما لغت به صورت formal باشد یا informal و یا چه نقشی باید به لغت ها بدهید، بسیار مهماست

 

اما سوال اصلی اینجاستاین همه داده و اطلاعات را از کجا به دست بیاوریم؟ بهترین راه استفاده از دیکشنری هایی مثل longman و merriam webster استاگر هنوز هم راه های دریافت این اطلاعات را بلد نیستید، به شما پیشنهاد می‌کنم وبینار جمعه ما را از دست ندهیددر این وبینار قصدداریم تمام نکاتی که برای دریافت این اطلاعات نیاز دارید را به شما آموزش دهیممبلغ ثبت نام این وبینار ۲ ساعته، ۲۰۰ هزار تومان می‌باشد اما برایتمامی زبان آموزان آفلاین ما با ۹۵ درصد تخفیف یعنی مبلغ ۱۰ هزار تومان ارائه می‌شوداین مبلغ تنها برای این منظور شده است که فقط افرادی که دریادگیری جدی هستند در آن شرکت کنندهمچنین پس از پایان وبینار، نسخه ضبط شده ی این جلسه به صورت کاملا رایگان روی پنل شخصی زبانآموزان گذاشته می‌شود.

برای رزرو وبینار روز جمعه روی لینک زیر کلیک کنید.

 

https://evnd.co/xk8WG